Document marc

h

Document marc

Aquest dossier us permetrà endinsar-vos en els temes de fons de la Campanya. Us situareu en el context de les desigualtats actuals, a nivell global i local, focalitzant la mirada en els joves més vulnerables. I la idea no és només analitzar i comparar, sinó donar alternatives i propostes d’acció per canviar actituds i millorar el nostre entorn més immediat.

<!-- [et_pb_line_break_holder] --><br><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Document marc

Presentació del document