Activitats i sensibilització

h

Activitats i sensibilització

Aquest document és una guia explicativa de tot el material de sensibilització que es proposa treballar en la campanya en grups de franges d’edat diferenciades, des dels 3 fins als 18 anys. Per adaptar-se al màxim a les necessitats i dinàmiques dels centres educatius s’han creat els següent materials per grups: de 3 a 5; de 6 a 11; de 12 a 15; i de 16 a 18.