Guia litúrgica Festa de Don Bosco

h

Guia litúrgica per a infants i adults en la Festa de Don Bosco

Aquests dos documents, Guia eucarística per a infants i Guia eucarística per a adults i família salesiana, esperem que us siguin d’ajuda per poder vincular la Campanya «Primer, els últims» en la celebració eucarística de la Festa de Don Bosco a cada presència salesiana.

<!-- [et_pb_line_break_holder] --><br><br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Guia infants

Guia adults