Presentació de l'Inspector

Cristobal López

Ángel Asurmendi

Inspector Provincial

En «mode campanya»

Un nou dinamisme ens convoca a ajustar el nostre pas salesià al costat dels joves, en fidelitat a Don Bosco.
El Papa Francesc ens està convidant contínuament als deixebles de Jesús «a arribar als llocs que no han estat assolits per l’amor, ni tocats per l’esperança».
El Rector Major, en la seva carta de convocatòria del CG28 ens anima a veure en el nou «Capítol General una oportunitat per discernir, curosament i amb valentia, si les nostres presències, obres i activitats estan cada vegada més al servei dels joves més pobres ( Regl.1), si aquests ocupen el nostre cor i són al centre de les nostres preocupacions i interessos, si concentrem les nostres energies i esforços en ells «.
Com a educadors cristians, creiem fermament que «Déu no vol que es perdi ni un de sol d’aquests petits» (Mateu 18, 12-14).La campanya inspectorial «Primer, els últims«, que desenvolupem al llarg del curs 2018-2019, ens impulsa a anar allà on encara no reben atenció les necessitats i demandes dels joves, especialment, dels més pobres i en major risc d’ exclusió.

Posar-nos en «mode campanya» implica, doncs, un renovat esperit missioner per caminar al costat dels infants, adolescents i joves de les nostres cases salesianes a fi d’acollir-los, tornar-los la paraula i ajudar-los a trobar-se a si mateixos, acompanyant-los amb paciència i afecte al llarg del camí de recuperació dels seus valors i confiança.

Tot això ho hem de fer d’una manera personal i comunitària; en aquesta campanya comptem tots: els salesians, els agents pastorals i educatius i també, tots els destinataris de les nostres obres i ambients.

Per recórrer aquest camí comptem amb instruments que ens ajudaran a orientar-nos, posarem en pràctica una metodologia de tres moments: escoltar, comprendre i proposar. Aquests tres passos ens permetran descobrir i interpretar les formes noves i antigues de pobresa juvenil i inventar noves maneres d’atenció, de solidaritat i de col·laboració per donar respostes eficaces en cada un dels llocs de la inspectoria on som presents.

«Primer, els últims»: heus aquí el nou repte que ens exigeix ​​posar-nos en «mode campanya».